fbpx Skip to content

Hållbarhet och cirkularitet

Älska vår jord och ta hand om det du älskar

Sedan start har vår tjänst utformats med stark tro på hållbarhet och cirkularitet. Detta syns i allt från vår affärsmodell till interna processer, där vi ser till att våra resurser används väl och tas hand om. Tillsammans med våra Closet Hackers och affärspartners får vi det att fungera. För det du älskar vill du inget illa.

Satt i perspektiv

Allt är lättare att relatera till när det är satt i perspektiv och jämförs med något vi kan relatera till. Speciellt när det handlar om något så komplext som växthusgaser.

Grafen visar en jämförelse mellan en månads genomsnittlig klädkonsumtion i Sverige, att köpa en ny t-shirt i bomull och en månadsprenumeration på Hack Your Closet.

För oss är det viktigt att alla kan känna sig trygga med att Hack Your Closet är ett hållbart alternativ – på riktigt.

16 år

Så länge kan du prenumerera på Hack Your Closet innan du har kommit upp i lika mycket växthusgaser som en månads genomsnittlig klädkonsumtion i Sverige. Visste du att svenskarna konsumerar cirka 10 kg kläder per år? Och slänger cirka 7,5 kg kläder per år? Naturvårdsverket begärde en slumpmässig provanalys av detta avfall och det visar att cirka 60% av kläderna fortfarande är i gott skick. Dessa kläder är våra skatter.

Jämförelse
Konsumtion
Transport
Förpackning
Våra utsläpp
En andra chans
Klimatkompensation
Hållbarhetsmål

Hållbar Transport

En cirkulär affärsmodell innebär bland annat att vi som företag behåller ägandet av våra produkter. Därför tillkommer det en transportsträcka när våra Closet Hackers skickar tillbaka kläderna till oss.

Tillsammans med våra distributörer har vi kunnat optimera transporten för att göra den så hållbar som möjligt. Till exempel byts returboxen ut mot den nya boxen av samma bud, för att undvika att två olika bud hämtar respektive lämnar. Vår ena distributör kompenserar för all deras transport genom olika projekt som följer FN’s The Clean Development Mechanism (CDM). Läs mer här.

Vår andra partner investerar i fossilfria fordon och en del av våra boxar körs därför med elfordon eller cykel.

Om vi bortser från kompensationen och de fossilfria fordonen så kan utsläppen från 1 månadsprenumeration, med transport fram och tillbaka, jämföras med att köpa en tiondel av en nyproducerad t-shirt.

Grafen visar kg CO2eq för en genomsnittlig transportsträcka av 1 månadsprenumeration (utan kompensation och fossilfri transport) samt hur mycket som är kompenserat och hur mycket som är fossilfri transport.

Cirkulär förpackning

våra boxar

Det är inte bara våra kläder som cirkulerar, utan även våra oblekta kartongboxar. Vi har valt robusta boxar som kan återanvändas upp till 6 gånger. Boxarna återvinns sedan av vår partner som är Sveriges första klimatpositiva återvinningsföretag! Tillsammans med dem ser vi till att Mangroveskogen i Kenya växer och tas hand om.

Våra utsläpp

När vi har räknat på våra utsläpp har varje steg i vår process tagits med i beräkningarna. Från att kläderna kommer fram till oss, till dess att att de cirkulerat bland våra Closet Hackers.

Grafen visar uppdelningen av växthusgaser i kilogram för 1 månadsprenumeration.

  • Box återanvänd 6 gånger
  • 55% klimatkompenserad transport, ej fossilfri transport i denna beräkning.
  • Second-hand plagg som använts av 10 Closet Hackers

I bästa fall kan du prenumerera på Hack Your Closet i 16 år innan du kommer upp i samma nivåer av utsläpp som en månads genomsnittlig klädkonsumtion i Sverige.

Vad händer med kläderna som vi inte längre kan cirkulera?

I första hand lagar och reparerar vi plagg för att förlänga dess livslängd. Vi gör även om plagg så att de får en annan design eller helt blir till en ny produkt såsom väskor, hårsnoddar, munskydd och sovmasker. Utöver detta doneras kläder till re-make projekt och textilskolor. 

Är du en person eller en organisation som vill ha textiler från oss till olika projekt? Välkommen att kontakta oss.

Klimatkompensation med

Planboo planterar bambu till Hack Your Closet i nordöstra Indien. Bambu är den snabbast växande växt i världen. Genom fotosyntes kan bambu fånga in de oundvikliga utsläppen från våra arbetsprocesser.

  • Återställer land – att plantera bambu i försämrad jord hjälper till att lagra vatten och binda jorden som sedan kan låsa in kol och näring genom dess rötter.
  • Absorbera CO2 – 10kg torkad bambu är lika mycket som 17kg CO2.
  • Skapar arbetstillfällen – bambu skördas årligen vilket ger en långsiktig inkomstkälla till några av världens fattigaste områden.
  • Läs mer på Planboo

Planboo har en cirkulär affärsmodell som först avlägsnar och sedan minskar CO2 utsläppen. De jobbar med lokala jordbruksarbetare som får betalt för att plantera, underhålla och dokumentera varje bambu.

När bambun är 3-5 år är den mogen nog att skördas. Då kopplar Planboo samman jordbrukarna med industrin som kan tillverka biobaserade produkter såsom kläder, möbler och konstruktionsmaterial. Hack Your Closet’s bambu ska omvandlas till återanvändbara boxar!

Våra hållbarhetsmål

När vi designade vår affärsmodell stod det HÅLLBARHET skrivet i mitten av whiteboard-tavlan. Innan vi tar beslut funderar vi alltid på hur resultatet kommer att påverka vår planet och vårt samhälle. Vi är så lyckligt lottade att ha så otroliga Closet Hackers som stöttar oss och gör det möjligt för oss att bidra positivt till klimatet. Tillsammans kan vi förändra sättet vi utforskar kläder och stil, en förändring som minskar och förhindrar släng i klädindustrin.

Minska släng
År 2023 ska vi ha räddat mer än 100 000 plagg från att slängas eller brännas.
7 delade garderober
År 2025 ska vi ha öppnat 7 delade garderober runtom i Europa för att förändra konsumtionsvanor på en större skala.
Utsläppsfria transporter
År 2030 ska 100% av våra transporter vara utsläppsfria.
Klimatneutrala
År 2024 ska vi ha helt klimatneutrala arbetsprocesser, inklusive anställdas resor till och från jobb. Vi ska uppnå detta genom att minska våra utsläpp och kompensera för dem som är oundvikliga.
Previous
Next

8326 L vatten

är vad du sparar per månad genom att prenumerera på HYC istället för att konsumera en månads genomsnittlig klädkonsumtion i Sverige.

27 kg CO2eq

är vad du sparar per månad genom att prenumerera på HYC istället för att konsumera en månads genomsnittlig klädkonsumtion i Sverige.

139 personer

är antalet människor som kan få sitt dagliga intag av rent dricksvatten tack vare antalet liter vatten du sparar och förhindrar att kontaminera genom att prenumerera på HYC.

We are supported by EIT Climate-KIC

Together, we accelerate the transition to a zero-carbon economy.