Hållbarhet och cirkularitet - Hack your closet Skip to content

Det finns ingen planet B

Vi älskar vår planet, gör du?

Hackyourcloset.com grundades 2019. Här förklarar vi varför, hur, vad och med vem.

Vår tanke

Vår klädstil är ett sätt att uttrycka oss på, visa vem vi är och kan få oss på rätt humör. På samma sätt som vi genomgår förändringar i livet, förändras våra kroppar och sättet vi vill bli ihågkomna på. Vi utvecklas och likaså gör vår stil.

Friheten att byta kläder och outfits varje dag är något spännande och kul i sig.

Vår verklighet

Klädindustrin har skapat en miljö där vi känner suget av att hela tiden uppdatera vår stil och garderob för att hänga med.

Medan industrin producerar fler kläder än aldrig förr så dras konsumenterna till att hela tiden köpa nytt och konsumera i snabbare takt.

Stora mängder kläder förblir oanvända eller är helt enkelt inte använda tillräckligt mycket.

Vi måste använda våra kläder mer.

Ett klädesplagg används i genomsnitt 8 gånger innan det hamnar där det inte blir använt, men det tar cirka 60 användningar innan vi kan neutralisera klimatpåverkan från ett klädesplagg som i genomsnitt släpper ut 9 kg CO2e. Använder vi ett plagg dubbelt så mycket kan vi halvera dess klimatpåverkan.

Varifrån utsläppen från ett nyproducerat klädesplagg kommer ifrån 

0 %
av klimatpåverkan från ett nyproducerat klädesplagg kommer från produktionen.

Y-axeln: antal kg CO2e 
X-axeln: antal användningar

Om vi nu använder ett plagg i genomsnitt 8 gånger, hur kommer vi då upp till 60? Jo, vi delar garderob!

Hack Your Closet driver den första delade och hållbara garderoben i Europa. Först låter vi våra Closet Hackers berätta mer om deras stilpreferenser, sedan använder vi teknologi för att hitta matchande klädesplagg, plagg som inte har använts tillräckligt mycket*. Vi ser även till att dessa klädesplagg kan användas av minst 15 Closet Hackers.

Vårat team av personliga stylister förbereder sedan nya alternativ till dig varje månad. Dessa alternativ är klädesplagg som vi har i vår garderob och som vi cirkulerar och förlänger livet på tillsammans med dig.

Våra Closet Hackers svarade på en enkät som visade att de använder varje plagg i genomsnitt 4 gånger per månad, så när vi lyckas cirkulera plaggen 15 gånger så har dessa plagg använts ca 60 gånger.

*Vi jobbar exklusivt med second-hand kläder, överskottslager, prover och föregående kollektioner.

Hur kan vi veta att det är ett mer hållbart alternativ?

Växthusgaser och miljöpåverkan är något komplext och kan inte diskuteras utan bakomliggande forskning. Hack Your Closet teamade upp med RISE* och EIT Climate-KIC** för att påvisa hållbarheten i vår tjänst. Våra klimatberäkningar har även kvalitetskontrollerats av Miljögiraff.

*Research Institute of Sweden

**Europas största publika-privata innovationspartner med fokus på klimatinnovationer.

Låt oss jämföra.

Visste du att svenskarna konsumerar cirka 10 kg kläder per år? Och slänger cirka 7,5 kg kläder per år? Vi jämförde en genomsnittlig konsumtionsmånad med vår månadsprenumeration.

Grafen visar en jämförelse mellan en månads genomsnittlig klädkonsumtion i Sverige (27 kg CO2e) och en månadsprenumeration på Hack Your Closet (0,21 kg CO2e).

Beräkning av våra egna utsläpp

Varje steg i våra processer har ingått i våra utsläppsberäkningar, från det att kläder köps in, tills dess att de har cirkulerat ut till sina första Closet Hackers. Nedan följer en sammanfattning av utsläppen som hör till 1 månadsprenumeration på Hack Your Closet.

0
månader

Detta är tiden du kan prenumerera på vår delade garderob innan du kommer upp i samma storlek på koldioxidutsläppen som 1 genomsnittlig månadskonsumtion av kläder i Sverige.

Utsläpp i kg CO2e
Totalt
0.801 kg
Kläder
0.53 kg
Tvätt
0.014 kg
Tork
0.064 kg
Förpackning
0,032 kg
Transport
0,143 kg
Kontor & lager
0,023 kg

Kvalitetskontrollerade beräkningar

Transport

En cirkulär affärsmodell innebär bland annat att företag behåller ägandet av produkterna. Därför tillkommer det en transportsträcka när våra
Closet Hackers returnerar kläderna till oss. Tillsammans med våra distributörer har vi kunnat optimera transporten för att
göra den så hållbar som möjligt. Till exempel byts returboxen ut mot den nya
boxen av samma bud, för att undvika att två olika bud hämtar respektive lämnar.

Vår ena distributör kompenserar för all deras transport genom olika projekt som följer FN’s The Clean Development Mechanism (CDM).

Vår andra partner investerar i fossilfria fordon och en del av våra boxar körs därför med elfordon eller cykel. 

Grafen visar kg CO2e för transportsträckan fram och tillbaka av 1 månadsprenumeration. Först då 55% är kompenserat och sedan om ett fossilfritt fordon kör våra boxar.

Klimatkompensation med

Planboo planterar bambu till Hack Your Closet i nordöstra Indien. Bambu är den snabbast växande växt i världen. Genom fotosyntes kan bambu fånga in de oundvikliga utsläppen från våra arbetsprocesser.

  • Återställer land – att plantera bambu i försämrad jord hjälper till att lagra vatten och binda jorden som sedan kan låsa in kol och näring genom dess rötter.
  • Absorbera CO2 – 10kg torkad bambu är lika mycket som 17kg CO2.
  • Skapar arbetstillfällen – bambu skördas årligen vilket ger en långsiktig inkomstkälla till några av världens fattigaste områden.
  • Läs mer på Planboo

Planboo har en cirkulär affärsmodell som först avlägsnar och sedan minskar CO2 utsläppen. De jobbar med lokala jordbruksarbetare som får betalt för att plantera, underhålla och dokumentera varje bambu.

När bambun är 3-5 år är den mogen nog att skördas. Då kopplar Planboo samman jordbrukarna med industrin som kan tillverka biobaserade produkter såsom kläder, möbler och konstruktionsmaterial. Hack Your Closet’s bambu ska omvandlas till återanvändbara boxar!

59% av alla påståenden angående hållbarhet framförda av klädmärken är kända som 'greenwashing'.

The Changing Markets Foundation publicerade en rapport baserad på enkäter och ett urval av 4000 plagg som säljs online.

Vissa klädmärken använder “vaga och vilseledande hållbarhetspåståenden.” Detta inkluderar ord som ‘hållbar’, ‘hållbart framställda’ material eller ‘hållbar produktion’ – “kriterium som ofta är vagt definierade och leder till ‘greenwashing'”. 

Så hur navigerar vi oss igenom en sådan miljö?

Genomsynlighet och spårbarhet som leder till hållbarhet

Hack Your Closet har vi haft turen att kunna ha transparenta konversationer med våra leverantörer, fråga de rätta frågorna och få svaren vi behövt.

Klädmärken som visar den rätta viljan och engagemanget till verklig hållbarhet är de vi vill samarbeta med. För dem är det inte svårt att svara på ifall de vill förlänga livet på deras kläder.

Dessa företag visar genomsynlighet när de guidar oss genom deras produktionsfaser och spårbarheten för deras kläder.

Våra hållbarhetsmål

När vi designade vår affärsmodell stod det HÅLLBARHET skrivet i mitten av whiteboard-tavlan. Innan vi tar beslut funderar vi alltid på hur resultatet kommer att påverka vår planet och vårt samhälle.

Vi är så lyckligt lottade att ha så otroliga Closet Hackers som stöttar oss och gör det möjligt för oss att bidra positivt till klimatet. Vårt vision är att förändra sättet vi utforskar kläder och stil, en förändring som minskar och förhindrar släng i klädindustrin. Vårt mål är att bli helt klimatneutrala och efter det, minska utsläppen som industrin redan har släppt ut.

Future Closets AB har försatts i konkurs den 6 juli 2022 och Jenny Hildén vid Walthon Advokater har förordnats som konkursförvaltare.

För dig som kund ska det för närvarande inte innebära några större störningar i tjänsten. Konkursförvaltningen har för avsikt att överlåta hela eller delar av rörelsen och kommer att driva rörelsen vidare en tid till dess att försäljning av rörelsen eventuellt kan ske.

Notera att konkursen inte innebär att du som kund har rätt att behålla varorna enligt din prenumeration.

För det fall du som kund har specifika frågor med anledning av konkursen är du välkommen att skriva dina frågor till

info@walthon.se

Future Closets AB has entered into bankruptcy 6 July 2022, Jenny Hildén has been appointed as trustee/receiver over the estate.

Through this information the estate reaches out to possible interested buyers of the whole or part of the business.

On the day of the bankruptcy, the company had (i.e.) the following assets:

 

Personnel

– Approx. 30 employees.

Customers

– Approx. 2 800 paying customers.

Intangible assets

– Trademark: HACKYOURCLOSET (018074721);

– CRM-software to manage subscriptions of clothes.

– Code to the website.

– Software for the app. ”hack your closet”, for the customers.

Inventory

– Large stock of clothing-items, from over stock (approx. 31 000) and second hand (approx. 24 000).

– Industrial washing machines and driers.

– Clothes racks.

Office Space

– Approx. 1290 sqm, rent approx. 1 700 SEK/sqm per year, address Borgafjordsgatan 18, loading docks, please note that a transfer of the contract requires either the landlords approval or “Hyresnämndens” approval.

Shares

– Wholly owned subsidiary in France.

– Approx. 4 employees

– Offices Space approx. 310 sqm, Strasbourg.

If interested and for further information please contact:

Otto Andersson (otto.andersson@walthon.se, 072 853 30 08)

Jenny Hildén (jenny.hilden@walthon.se, 070 783 84 30)

You can find further information about the company on the company’s website.